Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Sotning och brandskyddskontroll

En sotare står brevid en skorsten i rött tegel, bakom lyser himlen blå.

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Förebygga bränder

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lag och ansvar

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 jan 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag — sotning och brandskyddskontroll.

Länkar

Skorstensfejarmästare

Det är entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

För sotningsdistriken Berg, Krokom och Östersund

Skorstensfejarmästare Anders Bysell, 063-51 61 91,
070-6877056, fax 063-13 15 04
e-post till Sotarbolaget

För sotningsdistrikt Bräcke

Skorstensfejarmästare Jörgen Olsson, 070-553 09 84
Firma JO Sotning 0693-10690
e-post till JO Sotning

För sotningsdistrikt Härjedalen

Härjedalssotarn AB, telefon: 070-206 19 77
Telefontid 7-11 helgfria vardagar måndag-torsdag, fredag 7-8. Svarar övriga tider i mån av tid (fram till 16:00).
Meddelande kan även lämnas på  harjedalssotarn@gmail.com

För sotningsdistrikt Ragunda

Skorstensfejarmästare Björn Nääs, 070-311 42 11, 0620-130 10,
fax 0620-130 16 e-post till Björn Nääs

För sotningsdistrikt Strömsund

Skorstensfejarmästare Mikael Ackemo, 0670-124 50,
070-211 22 66
e-post till sotarn Strömsund

Du kan även söka via Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, vilket är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund