Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Sotning och brandskyddskontroll

En sotare står brevid en skorsten i rött tegel, bakom lyser himlen blå.

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Förebygga bränder

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lag och ansvar

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 jan 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag — sotning och brandskyddskontroll.

Länkar

Entreprenörer som utför sotning
och brandskyddskontroll

Det är entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

För sotningsdistriken Berg, Krokom och Östersund

Sotarbolaget i Jämtland AB
Telefontid måndag-torsdag 9-12, 063-51 61 91, 070-687 70 56.
E-post: info@sotarbolaget.se

För sotningsdistrikt Bräcke

JO Sotning
Telefontid måndag-fredag 8-11, 0690-103 60, 070-553 09 84.
E-post: ange@josotning.se

För sotningsdistrikt Härjedalen

Härjedalssotarn AB
Telefontid helgfria vardagar måndag-fredag 7-16, lunch 12-13, 0684-120 00.
E-post: herjedalen@soventgroup.se

För sotningsdistrikt Ragunda

Skorstensfejarmästare Björn Nääs
070-311 42 11, 0620-130 10.
E-post: bjorn.naas@telia.com

För sotningsdistrikt Strömsund

Strömsunds sotningsdistrikt AB
Telefontid måndag-fredag 08.00-11.00, 0670-124 50.
E-post: info@stromsundssotning.se

Du kan även söka via Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, vilket är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare.

Sidan är uppdaterad 2020-03-27

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund