Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Valborg

Det är din kommun som avgör om det är tillåtet att anordna en valborgsmässoeld eller majbrasa. För att anordna en tillställning på allmän plats krävs tillstånd från Polisen. Du behöver inte anmäla din valborgsmässoeld till räddningstjänsten. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt vid torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Kommunens regler och Polisens tillstånd

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark krävs normalt inget tillstånd. Men, ta reda på vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun, sök på kommunens webbplats eller ring växeln.

För att anordna en tillställning på allmän plats, som exempelvis ett valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd hos Polismyndigheten. Blanketter och information om hur du ansöker om tillstånd finns på Polisens webbplats. 

Eldningsförbud

Information om det råder eventuellt eldningsförbud finns hos oss på räddningstjänsten. Se våra nyheter eller ring vår växel på 063-14 80 00.


I bilden syns den övre delen av en kraftigt orange brasa, omkring elden är det svart.

Elda säkert

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning.

Tänk på att

  • Den som är ansvarig för eldningen ska försäkra sig om att säkerhetsåtgärder är vidtagna och att eldningen sker på lämpligt avstånd från byggnader, skog och annat som måste skyddas. Som riktvärde gäller 50 meter.
  • Placera brasan så att inte rök och gnistor sprids mot byggnader och vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Ha släckutrustning nära till hands. Vattenslang, hinkar eller kannor är lämpligt.
  • Ha en mobiltelefon in närheten för att kunna larma 112 om elden börjar sprida sig okontrollerat.
  • Aldrig lämna elden obevakad. Någon ska finnas på plats tills dess att elden har brunnit ut helt eller är släckt.
  • Inte använda bensin, gasol eller T-sprit för att tända eller påskynda elden. Risken för brännskador är stor.
  • Inte elda vid stark vind eller då marken är för torr.

App för koll på "Brandrisk ute"

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Du kan läsa mer om hur appen fungerar på DinSäkerhet.se.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund