Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Camping

Tält på en strand i solnedgång. En båt syns i vattnet.

Husvagnar och tält brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. Att hålla rätt avstånd och ha utrustning för tidig varning och ingripande är det viktigaste att tänka på.


Avstånd

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. Kom också ihåg att placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Utrustning

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr Brandsäker camping finns tips och råd för dig som campinggäst.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund