Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Förvaring i hemmet

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas, läs mer om hur du söker tillstånd under rubriken Företag och organisationer - Brandfarliga varor. 


Förvaring av gasol i enfamiljshus

Bilden sammanfattar hur förvaringen får ske i enfamiljshus. Bilden är hämtad ur MSBs broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö.

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter.

Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Öppen eld får heller inte förekomma i förvaringslokalen. Utrymmet får inte ligga i källarplan eller på vinden.

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.


Förvaring av gasol i flerbostadshus

Bilden sammanfattar hur förvaringen får ske i flerbostadshus. Bilden är hämtad ur MSBs broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö.

Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.


Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund