Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Explosiva varor

Vit illustrerad skylt med röd ram och en svart explosion.

Hantering, överföring och import av explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE). Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller explosiva varor. Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa.

För kommunerna Östersund, Strömsund, Krokom, Berg, Bräcke och Ragunda är Räddningstjänsten Jämtland tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Hör därför gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar kring hantering av explosiva varor.

Beträffande krav i vapenlagen (1996:67) är det Polismyndigheten som är tillstånds- och tillsynsmyndighet och frågor som gäller detta hänvisas därmed till dem.

Tillståndsbefriad hantering

För att hantera explosiva varor krävs i många fall tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Undantag från tillståndsplikten med avseende på förvaring finns dock, dessa undantag är ofta aktuella för privatpersoner.

Tillstånd till hantering av explosiva varor med avseende på förvaring enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behövs inte för den som

  • har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition
  • har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4 för eget bruk
  • förvarar nedanstående produkter på de särskilda villkor som anges:

Produktens benämning Särskilda villkor
Drivladdningar för modellraketerHögst 100 gram explosivämne
Fyrverkeriartiklar i huvudtyp 1 eller kategori 1 enligt EG-direktiv 2007/23Högst 5 kg
Fyrverkeriartiklar för allmänhetenHögst 5 kg för eget bruk
Värdeväskor med initieringsladdningarHögst 1000 st
Knallkorkar i riskgrupp 1.3 eller 1.4Högst 100 gram
LinkapHögst 1 kg
Nödraketer, nödsignaler, linkastare och annan räddningsutrustning i riskgrupp 1.2, 1.3 eller 1.4Högst 5 kg
Ollonskott för startpistolerHögst 1 kg
Patroner för bultpistolerHögst 1 kg
Patroner för slaktmaskerHögst 1 kg
Pikrinsyra (trinitrofenol)Högst 5 kg för den som ska använda ämnet för annat ändamål än produktens explosiva egenskaper, t.ex. laboratorieverksamhet.
PUHögst 10 st i skåp, nätbur eller förråd under trepunktslås, alternativt klass 2 lås.
Rökpatroner för sotningskanaler eller mot skadedjurHögst 1 kg
Salutskott för hagelgevär och civila salutkanonerHögst 200 gram och högst 10 gram svartkrut per styck
SignalpatronerHögst 1 kg
Startpatroner för förbränningsmotorerHögst 1 kg

Observera att tillståndsbefrielsen enbart gäller krut i riskgrupp 1.3 och 1.4. Hantering av krut klassat 1.1, exempelvis svartkrut innebär större risker på grund av dess benägenhet för massexplosition. Tillstånd krävs alltså alltid för förvaring av detta krut oavsett mängd. Likaså krävs vid handladdning för överlåtelse alltid tillstånd till tillverkning.

Tillstånd

I alla andra fall än ovanstående krävs tillstånd till hanteringen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Mer information om tillstånd och hur det söks hittas under Företag och organisationer - Explosiva varor - Tillstånd.

Förvaring i bostad

Oavsett om hanteringen kräver tillstånd eller ej enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får i en bostad endast följande typer och mängder explosiva varor förvaras:

Typ av explosiv vara

Maximal mängd

Krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4

5 kg

Tändhattar i riskgrupp 1.3 eller 1.4

obegränsat

Fyrverkeriartiklar (nettovikt explosivämne) i riskgrupp 1.3 eller 1.4 och pyroteknisk nödutrustning

5 kg

Ammunition till handeldvapen (nettovikt explosivämne) i riskgrupp 1.3 eller 1.4 vilken man har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67)

obegränsat

Ammunition till handeldvapen (nettovikt explosivämne) i riskgrupp 1.3 eller 1.4 vilken inte ingår i tillstånd enligt vapenlagen (1996:67), exempelvis för andra vapen än det egna

20 kg

Förvaringen får inte ske i rum med eldstad eller tillsammans med brandfarlig vara.
 
Observera att svartkrut klassas i riskgrupp 1.1 och därmed inte får förvaras i bostaden. Skall svartkrut, andra typer av explosiva varor eller större mängder än ovan angivna förvaras måste dessa förvaras på annat ställe än i själva bostadshuset.

Sidan är uppdaterad 2020-03-20

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund