Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Brandfarlig vätska

Vit illustrerad skylt med röd ram och en brand i svart.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel. Detta är produkter som förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv.

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps häfte Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö finns information kring brandfarliga vätskor, nedan har räddningstjänsten sammanfattat vad som gäller vid förvaring i hemmet.

Förvaring av brandfarliga vätskor

För att för minska risken för att de brandfarliga varorna orsakar brand eller för att de förvärrar en redan uppkommen brand finns regler för hur mycket brandfarlig vätska som får förvaras i hemmet och hur den får förvaras.

Mängder

Hemma får man förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Om man har behov av att ha mer än detta hemma måste man söka tillstånd. Läs mer att ansöka om tillstånd under rubriken Företag och organisationer - Brandfarliga varor.

Observera att man bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov, alltså inte för någon annans räkning. Eget företag gäller också som "någon annan" i detta sammanhang. Med hushållets behov avses att man bara ska förvara det man verkligen behöver hemma.

Förvaring i flerfamiljs-, enfamiljs- och fritidshus

Bilderna nedan beskriver hur brandfarlig vätska får förvaras i flerfamiljs-, enfamiljs- och fritidshus. Den brandtekniska klassningen i bilderna är EI 30. Det betyder att konstruktionen ska vara brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

Klicka på bilderna för att förstora dem. Bilderna kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Brandfarliga vätskor för hem- och fritidsmiljö.


Förvaring i flerfamiljshus
Förvaring i enfamiljshus

Sidan är uppdaterad 2020-06-04

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund