Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Anläggningar med farliga kemikalier (Seveso-anläggningar)

Foto på inledningen av den s.k. Sevesolagstiftningen.

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Enligt lag ska du som bor intill en verksamhet med farliga kemikalier (så kallade Seveso-anläggningar) få information om vilka risker som finns, och vilka åtgärder de aktuella verksamheterna har vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

På respektive kommuns hemsida finns information om de anläggningar som finns i den aktuella kommunen. Du kommer direkt till informationen via länkarna nedan.

Information om anläggningar i Härjedalens kommun

Information om anläggningar i Krokoms kommun

Information om anläggningar i Östersunds kommun

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund