Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

En grön och vit EXIT-skylt syns på sniskan, bilden är hårt beskuren.

​Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.
 
För byggnader och anläggningar i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund ska redogörelsen skickas till Räddningstjänsten Jämtland som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till Räddningstjänsten Jämtland. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.
 
För verksamheter (enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor) som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det i stället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med uppgifter som behövs för detta.

Vilka omfattas av kravet på skriftlig redogörelse?

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. 
  
För att få en mer detaljerad beskrivning av vilka som omfattas måste man läsa föreskriften, men sammanfattningsvis är följande berörda av kravet:

 • Inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning
 • Låsta institutioner och anstalter 
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan 
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt 
 • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum 
 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum
 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer, t ex varuhus, nöjeslokaler, konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 
 • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster 
 • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak 
 • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt 
 • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m² 
 • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor 
 • Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, sk Seveso-anläggningar 
 • Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen samt museer med statsbidrag till regional kulturverksamhet 
 • Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark 
 • Garage med minst två plan under mark och med en yta större än 2000m² 
 • Vissa tunnlar som är längre än 500 meter

Mer information om den skriftliga redogörelsen för brandskyddet finns även i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4).

När ska en skriftlig redogörelse skickas in

När något av följande kriterier uppfylls skall en ny skriftlig redogörelse skickas in:

 • Fastigheten byter ägare
 • Verksamheten byter ägare
 • Verksamheten byter inriktning så den uppfyller ett annat kriterium för skriftlig redogörelse
 • Verksamheten utökas och uppfyller fler kriterium för skriftlig redogörelse än vad som tidigare rapporteras

För nya byggnader och anläggningar skickas den skriftliga redogörelsen in när byggnaden eller anläggningen tas i bruk.

Blankett för skriftlig redogörelse

Blanketten för skriftlig redogörelse hittar du i vårt blankettarkiv, se "Skriftlig redogörelse för brandskyddet". Skicka blanketten till vår e-postadress info@rtjamtland.se eller till postadress:
Räddningstjänsten Jämtland
Box 71
831 21 Östersund

Observera att angivelserna när den skriftliga redogörelsen skall skickas in endast gäller byggnader och anläggningar i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Andra kommuner kan ha andra kriterier när en ny redogörelse ska skickas in.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund