Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Förvaring

Förvaring av explosiva varor ska vara utformad för att förebygga och minska konsekvenserna av en olycka samt att hindra tillträde för obehöriga.

Regelverk

Förvaring av explosiv vara regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1) Föreskriften innehåller de bestämmelser som gäller för att förvaringen skall uppfylla kraven i lag och förordning.

Förvaring i flyttbart förråd

Vid förvaring av explosiva varor i flyttbara förråd gäller speciella regeler.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1) får förråd för explosiva varor vara flyttbara om verksamheten kräver flyttbarhet. Detta behandlas vid tillståndsprövningen och om förrådet är flyttbart ska det framgå av tillståndet.

Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker. För kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund görs denna anmälan till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Företrädelsevis görs den på blanketten Anmälan om uppställning av flyttbart förråd där det också framgår vilka uppgifter vi behöver få in för att kunna hantera anmälan på ett bra sätt.

Sidan är uppdaterad 2020-05-24

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund