Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillståndspliktiga mängder

Lagen säger även att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

Brandfarliga gaser, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler och vätskor

I föreskriften, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3), finns bestämmelser om när det krävs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser, extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler och vätskor.

Brandreaktiva varor

Beträffande brandreaktiva varor så regleras vid vilka mängder som hanteringen av dessa är tillståndspliktig i de föreskrifter som reglerar hanteringen av respektive brandreaktiv vara.

I nedanstående tabell anges vilka föreskrifter som reglerar hanteringen av brandreaktiva varor. 

Sidan är uppdaterad 2020-05-18

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund