Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. För verksamheter där driften inte stannar i och med att föreståndaren är bortrest eller liknande krävs flera föreståndare eller en föreståndarorganisation.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten, det vill säga Jämtlands Räddningstjänstförbund. Anmälan görs på blanketten "Anmälan om föreståndare vid hantering av brandfarlig vara" och skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Med anmälan bifogas dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Detta kan till exempel vara meritförteckning eller utbildningsintyg. Även dokument som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne har accepterat föreståndarskapet, exempelvis kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

Sidan är uppdaterad 2020-05-18

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund