Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillstånd

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor måste enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ha tillstånd till det. Vilka mängder som är tillståndspliktiga redogörs för under rubriken Tillståndspliktiga mängder.

Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillståndsmyndighet

Tillståndsmyndighet för hantering som sker i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund är Jämtlands Räddningstjänstförbund. Att räddningstjänsten är tillståndsmyndighet innebär att det är hos räddningstjänsten som tillståndet söks och räddningstjänsten som prövar och fattar beslut om tillstånd. Hur tillstånd söks beskrivs under rubriken Tillståndsprocessen.

Sidan är uppdaterad 2020-05-18

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund