Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Automatisk brandlarmanläggning

En röd lampkåpa med texten Brandlarm.

En automatisk brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan vidta åtgärder. För att en automatisk brandlarmanläggning ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

Funktion

Själva brandlarmanläggningen består av rök- eller värmedetektorer som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats där man kan vidta åtgärder till följd av larmet. I vissa fall aktiveras även larmdon (klockor eller sirener) i ett utrymningslarm.

Koppling till räddningstjänsten

Att en automatisk brandlarmanläggning är installerad betyder inte att larm från denna per automatik går vidare till räddningstjänsten. I vissa fall är detta ett krav men i de flesta fall är detta en frivillig åtgärd. Jämtlands Räddningstjänstförbund ställer dock krav på de automatiska brandlarmanläggningar som vidarekopplas till räddningstjänsten. Se vidare Automatisk brandlarmanläggning vidarekopplad till räddningstjänsten.

Varför installera en automatisk brandlarmanläggning?

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på en automatisk brandlarmanläggning i vissa typer av verksamheter t.ex. vårdanläggningar och många hotell.

Ett annat skäl att installera en automatisk brandlarmanläggning är ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Tekniskt byte innebär i detta fall att en byggherre väljer att installera en automatisk brandlarmanläggning för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att brandskyddskraven i bygglagstiftningen ska uppfyllas.
 
En automatisk brandlarmanläggning kan också installeras på villkor från försäkrningsgivare eller på eget initiativ för att skydda sin verksamhet.

Ansvar

Ägaren och nyttjanderättshavaren har ansvaret för brandskyddet i en byggnad. Ansvaret innefattar även den automatiska brandlarmanläggningen. Det innebär ansvar för anläggningens status och underhåll, men även ansvar för de larm som anläggningen genererar.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund