Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Organisationsträd med direktionen i topp, följt av förbundschef, stab samt förebyggande- och räddningsavdelningarna.

Kontakt och organisation

Förbundets organisationsträd


Direktionen

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Direktionens medlemmar


Förbundschef

Förbundschefen leder förbundets utvecklingsarbete, ansvarar för organisation, ekonomi, arbetsmiljö och övergripande ledning inom förbundets verksamhetsområde. Förbundschefen företräder förbundet i olika sammanhang, både internt och externt och är länken mellan den politiskt valda direktionen och verksamheten. Han ansvarar för att tydliggöra strategier, visioner och mål för organisationen, och säkerställer att dessa förverkligas. Förbundschefen har ansvar också för räddningstjänstens övergripande planer och att samordna dem tillsammans med interna och externa verksamheter.

Förbundschef
Lars Nyman
063-14 80 30


Förbundskansli

Förbundskansliet sköter bland annat funktioner som telefonväxel, administration, ekonomi, kommunikation, arkiv, diarie och juridik.

Växelns öppettider är vardagar 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.
Kontakt via 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se.

Avdelningschef
Erik Palmgren                                                                                               
063-14 80 33


Förebyggandeavdelning

Räddningstjänstens förebyggande arbete handlar om att förebygga att bränder och andra olyckor inträffar och om de skulle inträffa att konsekvenserna blir så små som möjligt. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Lagen om skydd mot olyckor 

Mer konkret består det förebyggande arbetet av tillsyner enligt såväl lagen om skydd mot olyckor som lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten fungerar också som remissinstans till såväl kommunen beträffande plan- och byggärenden och serveringstillstånd enligt alkohollagen som polismyndigheten beträffande tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Tillstånd

Räddningstjänsten handlägger även tillstånd för egensotning och tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor. Likaså erbjuder Jämtlands Räddningstjänstförbund utbildning för personalen i våra ägarkommuner samt lämnar råd och information till allmänheten i olika sammanhang.

Avdelningschef
Håkan Olsen
063-14 80 70

Brandingenjör
Teresia Gustafsson
063-14 80 71

Brandingenjör
Olof Bråborg
063-14 80 72

Brandingenjör
Martin Jonsson
063-14 80 74

Brandinspektör
Sven-Erik Svensson
063-14 80 75

Brandingenjör
Johan Wickenberg 
063-14 80 76


Räddningstjänst

Räddningstjänst, enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ett samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö".

Räddningstjänsten Jämtland ansvarar för kommunal räddningstjänst i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund.  

Vår verksamhet är förberedd på att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, räddingsinsatser till sjöss, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor med mera. Vi samverkar också regionalt, nationellt och internationellt  i olika samarbeten och projekt för att utveckla och förbättra vår förmåga att hantera räddningstjänst.

Räddningschef
Lars Nyman

063-14 80 30

Chef beredskap
Thomas Fredriksson   
063-14 80 40

Chef metod- och taktik  
Jörgen Eriksson 
063-14 80 50

Chef teknik
Niclas Von Essen
063-14 80 60

Biträdande chef beredskap
Torbjörn Mårtensson   
063-14 80 41

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund