Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Direktionen

Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Protokollen från direktionsmötena publiceras här på förbundets hemsida efter det att de har justerats.

Mötesplan för 2018

Datum

Tid

Plats

1 februari

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

1 mars

13:00 - 16:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

12 april

09:30 - 15:00

Hede, Nya brandstationen

17 maj

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

14 juni

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

20 september

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

25 oktober

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

22 november

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

13 december

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund