Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Läs mer om direktionen här.

Sammanträden 2019

DatumTidPlats

1 februari

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

1 mars

13:00 - 16:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

12 april

09:30 - 15:00

Hede, Nya brandstationen

17 maj

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

14 juni - Inställt

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

20 september

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

25 oktober - Inställt

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

22 november - Utgår

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

13 december

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1


Ärenden aktuellt sammanträde

Direktionsmöte 13 december 2019

Tid: 09:30 - 15:00

Plats: Trygghetens Hus, Östersund, konferensrum 1

Beslutsärenden

 • Handlingsprogram 2020-2022
 • Verksamhetsplan 2020 inklusive budget
 • Delegationsordning
 • Riktlinjer för personuppgiftsbehandling
 • Mötesplan 2020
 • Säkerhetsskyddsanalys (delges inte i utskicket på grund av sekretess)
 • Policy för säkerhetsskyddsarbetet (under bearbetning, delges vid sammanträdet)
 • Uppsägning för omförhandling av IVPA-avtal med Region JH

Information

 • Omorganisation och nyrekryteringar
 • Skogsbrandskonferens mars 2020
 • Utbildningsdag på Wången 16-17 januari 2020
 • Arbetsmiljö - information om pågående stationsförbättringar
 • HR informerar om pågående arbeten

Delegationsärenden

 • Delegationslista perioden 2019-09-13 – 2019-12-06

Meddelanden

 • Bergs kommun Kf § 84/2019, Reviderad förbundsordning Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Bergs kommun Kf § 85/2019, Ägardirektiv 2020 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Bergs kommun Kf § 119/2019, Delårsrapport januari-augusti 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Krokoms kommun Kf § 86/2019, Delårsrapporter 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • JRF:s revisorer, Utlåtande över delårsrapport 2019
 • Kjell Pettersson, Granskning delårsrapport 2019

Sidan är uppdaterad 2019-12-11

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund