Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Läs mer om direktionen här.

Sammanträden 2019

DatumTidPlats

1 februari

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

1 mars

13:00 - 16:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

12 april

09:30 - 15:00

Hede, Nya brandstationen

17 maj

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

14 juni - Inställt

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

20 september

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

25 oktober - Inställt

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

22 november

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

13 december

09:30 - 15:00

Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1


Ärenden aktuellt sammanträde

Direktionsmöte 20 september 2019

Tid: 09:30 - 12:00

Plats: Trygghetens Hus, Östersund, konferensrum 1

Beslutsärenden

 • Delårsrapport
 • Organisationsförbättring
 • Handlingsprogram, tidsplan
 • Kostnadsersättning RiB, motorvärmare

Information

 • LSS-bostäder Östersund, uppföljning
 • Pågående överläggningar med BRF
 • IVPA
 • Övrigt

Delegationsärenden

 • Delegationslista perioden 2019-05-10 – 2019-09-12

Meddelanden

 • Östersunds kommun Kf § 32/2019, Revidering sammanträdestider 2020 för finans- och ledningsutskottet
 • Krokoms kommun Kf § 52/2019, Ägardirektiv 2020 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Ragunda kommun Kf § 31/2019, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Ragunda kommun Kf § 32/2019, Ägardirektiv 2020 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Östersunds kommun Kf § 110/2019, Ägardirektiv 2020 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Östersunds kommun Kf § 109/2019, Reviderad förbundsordning
 • Strömsunds kommun Kf § 62/2019, Reviderad förbundsordning
 • Krokoms kommun Kf § 25/2019, Årsredovisning 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Bräcke kommun Kf § 53/2019, Årsredovisning 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Härjedalens kommun Kf § 98/2019, Revisionsberättelse Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Bergs kommun Kf § 66, Årsredovisning Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Bergs kommun Kf § 68, Delårsrapport januari-april 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund