Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2020-03-25

Vi arrangerar skogsbrandskonferens

En lummig skogsdunge i grönt med brand som letar sig upp över ett par träd på vänster och höger sida. En dimmig vit rök hänger i luften.

Vi arrangerar tillsammans med Informationsbolaget och i samverkan med MSB konferensen Skogsbrand 2020 (24-25 mars) OBS! nytt datum 15-16 september på Frösön.

Initiativet kommer från Leif Ekström som är förbundets funktionsansvarige för skogs- och markbrand. Leif har tillsammans med Teresia Gustafsson och Daniel Hjalmarsson i vår Skogs- och markbrandsgrupp jobbat med projektet och tagit fram programmet tillsammans med Informationsbolaget.

Leif Ekström flyger i helikopter under skogsbränderna 2018.

Konferens och mötesplats

- Vi har länge behövt en arena för nätverkande inom området skogsbränder och är nu glada att kunna bjuda in till denna konferens. Den kommer kunna bidra till kunskapsspridning, nya nätverk och förhoppningsvis leda till en effektivare hantering av skogsbränder i framtiden, säger Leif Ekström och fortsätter:

- Jag hoppas att detta kan ge ökad kunskap inom förbundet och att vi kan stå bättre rustade inför framtida bränder. Extra roligt är att vi har fått med oss MSB i arrangemanget och att vi även vänder oss till de övriga nordiska länderna.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Skogsbrand 2020s logotyp med en grön skog i brand bakom...

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund