Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-01-15

Undersökningen Löpande Insikt i Östersunds kommun

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt deltar Räddningstjänsten Jämtland tillsammans med Östersunds kommun under 2017 i undersökningen Löpande Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er företagare.

Undersökningen innebär att en enkät skickas ut till dig som företagare i Östersunds kommun när du har avslutat ett myndighetsärende hos Jämtlands Räddningstjänstförbund eller Östersunds kommun. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersöker

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Hjälp oss att bidra till ett bättre företagsklimat

När du får enkäten skulle vi uppskatta om du tog dig tid att svara på frågorna och skicka in svaren. Enkäten kommer automatiskt skickas till dig i samband med att ditt myndighetsärende avslutats. Du svarar på frågorna direkt på webben.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras i sammanställd form, där de inte kan knytas till enskilda företag.

 

Kontakt

Vill du veta mer om undersökningen Löpande Insikt eller få mer information kring näringsliv och företagande i Östersunds kommun tar du kontakt med Näringslivs­sekreterare Maria Stenhammar som arbetar på Näringslivskontoret.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund