Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-12-20

Tack för i år! God Jul och Gott Nytt År - Står det i bilden som också innehåller förbundet logotyp med texten Räddningstjänsten Jämtland och ett foto med paket och juliga ting.

Tack för i år!

Vi vill skicka ett stort tack till de företag och organisationer som gör vårt uppdrag möjligt genom att låta era medarbetare göra en viktig insats och ha beredskap och åka på larm som brandmän. Och vi hoppas att det också är givande för er att ha kompetensen hos er. Tack också till våra samverkanspartners och leverantörer samt till dig som följer oss och hjälper oss dela våra budskap.

Drivna politiker

Vi kan titta tillbaka på ett år som har innehållit förändringar och utveckling. Inledningsvis var det en ny mandatperiod som också innebar en ny politisk styrning av förbundet. Vi upplever att direktionsmedlemmarna är mycket drivna och intresserade av att skapa goda förutsättningar för medlemskommunernas räddningstjänst.

Årets händelser

Arbetet efter skogsbränderna 2018 har löpt på in i detta år, för oss framförallt med ekonomiska bitar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stärkte i år beredskapen för framtida bränder med utökade materiella resurser och helikoptrar i beredskap. Hittills i år har vi hanterat drygt 2150 händelser som trafikolyckor, bränder och sjukvårdsuppdrag.

Nya medarbetare och fortsatt behov

Du har säkert sett att vi sökt nya medarbetare för tjänster som brandingenjör och brandman på deltid. Under kommande vår kommer vi ha glädjen att välkomna två nya brandingenjörer till förebyggandeavdelningen. Under detta år har vi utbildat och anställt 48 nya brandmän till våra deltidsstationer, varmt välkomna säger vi till dem! Men 37 har också slutat, flera av dem efter väldigt många år hos oss – ända upp till 29 år. Stort tack för era insatser! Vi har över 400 brandmän som jobbar deltid hos oss, just nu finns det ett 30-tal vakanser på 13 stationer. Läs mer på vår webb och sök en plats om du är intresserad.

Under våren började också en HR-chef med uppdrag att hjälpa oss skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare. Det innebär stärkt utveckling inom frågor som bland annat jämställdhet, lönepolitik, arbetsmiljö, rekryteringar och värdegrundsarbete.

Nya lokaler

Vi arbetar kontinuerligt med våra fastigheter för att anpassa dem efter medarbetarnas behov. En av de större händelserna i år skedde i april då Hedes brandmän fick en uppgradering genom en flytt till nya lokaler. Under våren invigdes också vårt nya servicehus på övningsområdet. Det underlättar när vi övar genom att all utrustning till larmställ och lufttuber finns på plats och även lämnas där för återställning. På så vis minskar också risken att vi utsätts för farliga ämnen i onödan.

Utbildningar och organisationsförbättring

En annan nyhet är att vi har kompletterat våra externa utbildningar med både första hjälpen och heta arbeten. Något vi erbjuder till både företag, organisationer och kommuner.

Vi avslutar slutligen året med en organisationsförbättring som träder i kraft från årsskiftet. Den innebär huvudsakligen att ett antal ledande positioner i förbundet förändras och att vi gör justeringar organisatoriskt inom våra avdelningar.

Ha en härlig jul och fira in nya året lugnt och fint!

God Jul och Gott Nytt År önskar alla vi på Räddningstjänsten Jämtland!


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund