Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-07-22

Sotning och brandskyddskontroll

Anders Ekman, Sotarbolaget

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Brandskyddskontrollen görs numer separat och innebär bland annat en undersökning kring och inuti eldstad och skorsten.

Lag och ansvar

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 jan 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Inom förbundets medlemskommuner har vi fått i uppdrag att verkställa ansvaret och vi samverkar med entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning.

Entreprenörer utför uppdraget

Inom förbundet finns fem sotningsdistrikt. Entreprenören ”Sotarbolaget i Jämtland AB” jobbar inom de tre kommunerna Berg, Krokom och Östersund. Vi har pratat med Anders Ekman, som har många år i bolaget och branschen, för att få veta mer om hur de jobbar.

- Jag har 18 år i bolaget idag och är verksamhetsledare. Jag sköter arbetsplanering och administration i första hand men gör även brandskyddskontroller, installationsbesiktningar och sotar ibland.

- Vi är elva personer i firman, sotare allihop och med lång erfarenhet, fyra är dessutom tekniker med högre utbildning, berättar Anders.

 

Sotningens teknik och syfte

Traditionell sotning innebär att man jobbar med lina, lod och krejs. Sota gör man för att få bort den brännbara beläggningen på skorstenens insida samt för att hålla en god funktion i anläggningen med effektiv förbränning.

- Beläggningen består av kolföreningar, som kan bilda en hinna med tjära och sot. Tjära är ett tecken på dålig förbränning och en anledning till att det uppstår soteld, säger Anders och fortsätter:

- Ett nytt sätt att sota är att göra det nedifrån, detta gör generellt att det blir renare i skorstenen men det tar längre tid och blir därmed dyrare. I vissa fall kan det också vara en fördel att slippa gå upp på taket som vid väldigt djup snö. När vi sotar nedifrån använder vi stavar med roterade borst för att göra rent, berättar Anders och visar ett exempel från arbetsbilen i garaget.

 

Soteld efter sotning

En del upplever att det uppstår soteld efter att sotaren har varit på plats. Då har man ofta eldat felaktigt och när det är rent i rören innebär det eldningssättet att värmen och elden når längre och skapar tillräckligt med hetta för att sotelden ska börja. När det uppstår soteld kan det se ut som det är väldigt mycket tjära, men det beror på att den sväller av värmen och fylls av luft.

Brandskyddskontroll och undersökning

En del undrar varför man inte gör sotning och brandskyddskontroll samtidigt. Anders berättar att det beror på att det är olika kompetenser och tar olika lång tid. Det är tekniker och ingenjörer som får göra brandskyddskontrollerna. Sotarna hinner med ungefär 14-15 hus på en dag men när man gör brandskyddskontroll hinner man 8-10 per dag. I vissa kommuner kan det även bero på att olika bolag gör arbetet.

- Under en brandskyddskontroll tittar vi på de brandfarliga beläggningarna i skorstenen med kamera och går in på vinden och kollar så det inte är några skador omkring skorstenen. Om vi ser något som avviker gör vi en utökad kontroll med mätningar, som provtryckning, läckagemätning och kanske en temperaturmätning.

- Allt ställs mot en analys av sannolikhet och konsekvens, detta kan också ha att göra med de som bor i fastigheten och hur de använder eldstaden. Vissa eldar mycket och andra lite och det påverkar riskerna. Vi tittar även på taksäkerheten när vi gör en brandskyddskontroll, berättar Anders.

Vid brandskyddskontrollen gör Sotarbolaget ibland en undersökning i samverkan med Brandskyddsföreningen. De frågar då om bostadsägaren har brandvarnare, brandfilt och brandsläckare samt om de har kunskap om hur de ska agera vid en brand.

- Vi frågar också hur många som bor i hushållet och hur många barn det bor där. Vi är först med att göra undersökningen inom våra kommuner i länet, men de andra ska också igång. Statistik samlas in och finns presenterat på en webbsida. Av brandskyddsföreningen har vi fått brandvarnare som vi kan skruva upp hos dem som saknar och kan behöva hjälp med det, säger Anders.

Intervall på sotning och kontroll

Hur ofta det behöver rengöras beror på vilken förbränningsanordning det handlar om. Räddningstjänstförbundets direktion bestämmer vilka sotningsintervall som gäller inom sotningsdistrikten. Tiden mellan brandskyddskontroller varierar mellan två och sex år beroende på typ av anläggning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter styr hur ofta kontroller ska göras, vad de omfattar och vilka
krav som gäller för de personer som ansvarar för kontrollerna.

Här kan du läsa mer om sotning och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten Jämtlands område.


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund