Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-04-24

Risk för gräsbränder och höga flöden

Tre personer går från kameran över långt torrt gräs med en fjällvy framför sig.

SOS Alarm berättade den 23 april för Sveriges Radio att de hittills i april fått 1116 larm om bränder i skog och mark. En stark ökning mot föregående års siffra, för hela april, på 519 larm. Larmen kommer från olika delar av landet och risken för gräsbränder ökar norrut med den stigande värmen.

Risk för gräsbrand i snöfria områden

SMHI informerar om ökad risk för gräsbrand i snöfria områden i Jämtlands läns östra delar. De skriver att risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Samt att stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Se mer om brandriskprognoser i appen "Brandrisk ute", eller på SMHI:s webb.

Höga flöden i små oreglerade vattendrag

SMHI varnar för höga flöden i små oreglerade vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län. Flödena beror på snösmältning och är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen.

Sverigekarta med gula och röda markering i Svealand och östra Norrland som indikerar hög risk för gräsbrand kommande dagar.
Karta över Jämtlands län med gul markering i de sydöstra delarna som indikerar höga flöden i små oreglerade vattendrag.

Kartorna visar nästkommande dagars risk för gräsbrand och varning för höga flöden.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund