Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-01-08

Räddningsövning på Åre Östersund flygplats

Johan Bennmar och ledningskollegorna från de olika aktörerna håller träff.

Att öva är ett återkommande inslag i räddningstjänstens verksamhet. Denna gång, 4 oktober 2017, var det en större övning med flera aktörer inblandade. Startskottet var ett larm om ett flygplan med bråk, och sedan brand, ombord.

Händelseförloppet

Larmet går, ett mindre plan med 21 personer är i scenariot på väg mot landningsbanan på Frösön. Först har det varit bråk ombord, sedan har även en brand uppstått. När planet landar kan räddningsinsatsen påbörjas på plats - planet är egentligen en attrapp som hela tiden står på marken. Räddningspersonalen som jobbar på Åre Östersund flygplats inleder med att släcka branden på planets utsida. Sedan öppnas dörrarna och några av personerna i planet kommer ut och åker kana till marken. De drabbade tas direkt om hand av räddningstjänst, polis och ambulanspersonal som möter upp. Polisen tar hand om gärningsmannen, som i övningen var en kvinna, som startat branden. Räddningstjänsten Jämtland går sedan in i planet med sina rökdykare för att rädda fler och släcka branden.

 

En deltagare berättar

Johan Möller medverkade i övningen som styrkledare för Räddningstjänsten Jämtland och berättar vad han tyckte om det:

- Det bästa med dessa övningar är att vi får möjlighet att samverka med andra aktörer som exempelvis flyget. Det ger oss kunskap om de andra organisationerna och hur de arbetar. Polisen och ambulansen träffar vi oftast på skadeplats. Nu får vi möjlighet att ställa frågor och lära känna varandra bättre när vi har tid utanför själva händelsen också. Det är bra att få öva sådana här händelser som inte händer så ofta, sådant som vi inte gör i vardagen, säger Johan.

Utvädering och erfarenheter

Efter övningen samlas alla medverkande för en AAR (After Action Review). Flygplatsen Swedavias räddningspersonal, personal från Räddningstjänsten Jämtland, SOS Alarm, Polisen Jämtland och personal från Regionen Jämtland Härjedalen är med denna gång. En dialog fördes för att utvärdera övningen och prata om erfarenheter och vad man vill jobba vidare med.

Under övningen medverkade också Luftfartsverkets flygtrafikledning på Frösön och Sjö- och flygräddningscentralen JRCC (Joint Rescue Coordination Center) som verkar från Göteborg. De som spelade drabbade var elever från Vård- och omsorgsprogrammet på Jämtlands Gymnasium, studenter från Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund samt personal från Åre Östersund flygplats.

Vi hälsar tack till alla deltagare för en god övning.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund