Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-07-30

Räddningschefens tack för gott arbete

- Personalen inom Räddningstjänsten Jämtland gjorde ett makalöst gott arbete under insatserna med bränderna. När det drog ihop sig och krisen var ett faktum var det ingen som tvekade att hugga i, säger Räddningschefen Lars Nyman när han tackar alla inblandade i arbetet med skogsbränderna.

- För att klara krisen krävdes också en nära samverkan med andra aktörer, både myndigheter och civila, ingen nämnd och ingen glömd. Alla har gjort ett fantastiskt jobb och bidragit till det framgångsrika arbetet under den här perioden. Samverkan har varit vårt kodord.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att vi lyckats i vårt arbete med att släcka bränderna i Jämtland och det massiva efterarbetet som nu pågår, säger Lars Nyman.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund