Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-08-09

Mycket stor risk för brand i skog och mark

Foto på barr- och lövskog där en eld härjar. Ovanpå bilden ligger en illustration av en varningstriangel i rött med ett svart utropstecken i på vit bakgrund.

UPPDATERING: Eldningsförbud råder från 18.00 den 2 juni 2018, läs mer.

Det råder mycket stor brandrisk i skog och mark i Jämtlands län. Ytskiktet har torkat upp extremt snabbt på grund av det soliga vädret och den låga luftfuktigheten. Antändningsrisken och spridningsrisken är mycket stor.

Avråder från aktiviteter som medför brandrisk

Räddningstjänsten Jämtland avråder allmänheten från aktiviterer som medför brandrisk. Faran är som störst på eftermiddagen och tidigt påkvällen. En enda liten förflugen gnista kan starta en brand. Vi uppmanar även olika verksamhetsutövare att iaktta stor försiktighet vid arbete som kan innebära en risk för antändning.

 

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund