Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2020-03-24

Med anledning av spridningen av coronaviruset

Några brandmän springer mot en röd brandbil i en vagnhall. Brandmännen är suddiga av farten...

Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra 500 medarbetare och inom samhället.

Det innebär att vi tills vidare inte bedriver någon extern utbildning och har begränsad myndighetsutövning i form av exempelvis betydligt färre tillsyner. Vi skjuter fram de tillsyner som inte är absolut nödvändiga. Övrig förebyggande verksamhet som tillståndsgivning, rådgivning, information, sotning och brandskyddskontroll pågår tills vidare som vanligt.

Internt har vi även tills vidare minskat medverkan vid övningstillfällen för våra brandmän och möten där många personer annars skulle ha träffats. Vi har justerat våra larmrutiner och uppmanar till extra god hygien.

Vi följer utvecklingen, deltar i regional samverkan via telekonferenser och har regelbundna möten med en intern corona-stab.

Ta hand om er!

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund