Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-05-13

Höga flöden med årets vårflod

Starkt flöde vid dammen i Ytterån.

SMHI:s prognoser säger att flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagarna. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av veckan på några men inte alla håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket.

Vårfloden som vi nu ser kommer framför allt från stor avsmältning i skogslandskapet. Avsmältningen i fjällen har startat men är än så länge lugnare.

Bor du vid en älv, å, bäck eller sjö som
riskerar att svämmas över?

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Tips:

 • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån.
 • Ta reda på risken för översvämning där du bor, till exempel via din kommuns webbplats.
 • Kontrollera din försäkring och kontakta ditt försäkringsbolag för fler tips.
 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Om du bedömer att du kommer att behöva en pump, köp den i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumpen i förväg.
 • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Länk till MSB's hemsida med exempel på metoder för att begränsa skador vid höga flöden.
 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
 • Om läget förvärras lyssna på Sveriges Radio P4.

Andra eventuella störningar vid översvämningar

 • Risk för ras och skred vid stora översvämningar.
 • Transportstörningar på väg och järnväg.
 • Strömavbrott.
 • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.

Samverkansmöten hålls vid behov för att ge kommuner, räddningstjänst med flera en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan.

 

Länkar

Följ väderläget på www.smhi.se.

Hitta info om trafikstörningar på www.trafikverket.se.

Läs om vårfloden på www.krisinformation.se

 

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund