Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2017-12-27

Gåva till cancerforskning

Brandman med slang

Istället för personliga julklappar väljer vi i år att stödja kampen mot cancer hos brandmän genom en donation till Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rädda räddarna

Brandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner. Det innebär olika exponeringar i samband med bränder där exponeringarna sker genom huden och luftvägarna.

Kemikalierna ökar och dels vet vi inte vad som finns normalt och inte heller hur kombinationerna av olika kemikalier blandas och hur de då ombildas. Det man vet är att det blir farligare och riskerna därmed större för brandmän att drabbas av cancer.

Brandröken vid varje brand innehåller cancerframkallande ämnen såsom bensen, kloroform, sot och styren. En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när polyuretan i exempelvis fogmassa och skumplastmadrasser brinner. Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Upptag av dessa giftiga ämnen sker genom hud och luftvägar som transporteras av kroppen och lagras i fett, celler och organ. Det är här cellskador uppstår som kan leda till cancer på våra brandmän.

 

Info om Röda Slangen och länk till sidan www.ibcf.se

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund