Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-07-29

Förebygg drunkningsolyckor

En man crawlar i ett mörkt vatten, troligen en sjö, vi ser ingen horisont - Bara mannen och vattnet. Han simmar ifrån oss och snett åt höger.

🌞💦 Eftersom vi badar mer när värmen kommer så ökar också antalet drunkningsolyckor. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1-6 år. Det är mycket tråkigt och något som kan förebyggas. Håll ständig uppsikt över barn vid och i vatten! ❤️

⚠️ Lämna aldrig barn, i eller nära en pool, utan tillsyn.
⚠️ Lämna aldrig en vattenfylld pool utan skydd. När du inte ser kan en grannes barn komma på besök.
⚠️ Det krävs bara några centimeter vatten för att någon ska drunkna.

Barnsäkra poolen

Pooler eller dammar som är djupare än 20 centimeter ska vara utrustade med lämpligt skydd mot barnolycksfall. Kravet gäller oavsett om du har egna barn eller inte.
Ha ett minst 90 centimeter högt staket kring poolen eller dammen, med självstängande grind som inte kan öppnas lätt av barn.
Staketet bör ha en självstängande och självlåsande grind, som öppnas i riktning bort från poolen. Placera låset högt upp så att små barn inte kan öppna. Lär de äldre barnen att alltid stänga grinden efter sig.
Fasta pooler bör ha ett skydd över, till exempel ett lock, pooltak, överdrag eller nät, som håller att gå på. För flyttbara pooler kan skyddet vara ett staket eller lock. Använd inte presenning.
Finns det inget lämpligt skydd för din flyttbara pool bör den tömmas när den inte används.
Ta bort stegen på flyttbara pooler när ingen badar.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund