Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-04-20

Förbered dig för vårfloden

Bilden visar en markyta med is, snö och vatten. I vattnet speglas en byggnad i ljus ton.

Risken för vårflod är förhöjd vilket kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Agera i tid om du ser att översvämning är på gång.

Några tips

- Undersök varför vattnet inte rinner undan. Kontrollera brunnar på och runt din fastighet. Kanske behöver de rensas från is eller skräp.

- Har du grejer där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade.

- Vid behov, hyr eller köp pumpar i tid.

- Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?

- Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag, SMHI och räddningstjänst.

- Vid en akut nödsituation – ring 112.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund