Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-08-08

Eldningsförbud i Jämtlands län

Det brinner i en skog och över fotot ligger en illustration med en eld i en cirkel och ett sträck över för att illustrera att det är eldningsförbud.

Inaktuellt - Se senare nyheter - gå till startsidan.

Eldningsförbud införs återigen i hela länet från och med klockan 18.00 den 2 juli 2018 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på marken.

Bakgrund till den tillfälliga föreskriften är att det i dagsläget råder mycket stor risk för brand i skog och mark i större delen av Jämtlands län. Bedömning av behovet av ett eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd mellan Länsstyrelsen, Jämtlands räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Åre. 

Vid eldningsförbud:

  • Är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar.
  • Är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Är grillning endast tillåtet vid permanent (ej tillfälligt) iordningställda grillplatser byggda av betong, sten eller liknande samt i grillar på egen tomtmark, ej i engångsgrillar på marken.
  • Rekommenderas det att inte röka i skog och mark och ej kasta fimpar ute.
  • Rekommenderas det att inte arbeta med maskiner, i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång. Det gäller motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera.

Grilla säkert

Att grilla fritt i naturen är inte tillåtet vid eldningsförbud. Grillning är endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

  • Ha alltid vatten i närheten när du grillar. Du kan då släcka eller begränsa eventuell spridning med en trädgårdsslang eller vattenkannor med stril.
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täcka över den med jord.
  • Kontrollera efter några timmar att brasan är släckt ordentligt.

Brott mot förbudet straffbart

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta beslut att meddela föreskrifter kan enligt 10 kap 5 § 1 st lagen (2003:789) om skydd mot olyckor inte överklagas.

Dispens och undantag

I särskilda fall kan dispens från aktuellt eldningsförbud medges av räddningstjänsten i respektive kommun. Dispenser som redan medgetts från lokala eldningsförbud av räddningstjänsten gäller fortsatt. Naturvårdsbränningar är undantagna från eldningsförbudet om villkoren på sidan två i dokument "Länsstyrelsen i Jämtlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud " är uppfyllda, se länk nedan.

Länkar

Länsstyrelsen i Jämtlands län tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud.

Mer om vad eldningsförbud innebär.

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.se.

Se SMHI:s prognoser om risk för gräs- och skogsbrand.

 

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund