Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-07-30

Eldningsförbudet upphör 30 juli 12.00

I förgrunden ser vi en eld uppgjord på sandstranden, det är dunkelt och en rosa solnedgång reflekteras i vattnet - där syns också en persons siluett på en liten båt en bit ut...

Eldningsförbudet i Jämtlands län upphör som planerat tisdag den 30 juli, klockan 12.00. Lägre temperaturer, högre luftfuktighet och lokalt regn gör att en förlängning inte anses nödvändig.

Helgens mycket varma temperaturer har mattats av och att risken för skogsbränder har minskat avsevärt. Därför bedömer Länsstyrelsen Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland och Räddningstjänsten Åre gemensamt att eldningsförbudet som rått i länet sedan fredagen den 26 juli kan upphöra som planerat den 30 juli 12.00.

Anledningen till att brandrisken har minskat är dels att kalla kvälls- och nattemperaturer skapar dagg som gör att det översta jordlagret i skog och mark blir betydligt mindre lättantändligt. Samt den högre luftfuktigheten och lokala regnskurar som bidragit till att spridningsrisken har minskat.

Parterna påminner dock om att man alltid ska vara försiktig och vaksam när man eldar i naturen. Eldning sker på eget ansvar och det är den som tänder elden som har juridiskt ansvar.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund