Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2018-08-09

Eldnings­förbudet i länet upphör / Fire ban lifted

Ett par bara barnben hoppar i en vattenpöl på asfalt. Photo by Noelle Otto from Pexels.

Det generella eldningsförbudet i Jämtlands län upphör den 10 augusti klockan 12.00. Men vi uppmanar ändå till försiktighet. | The general fire ban in the county of Jämtland expires on August 10 at 12 noon. But we still call for caution.

Minskad risk för brand

På grund av minskad risk för brand i skog och mark har Länsstyrelsen Jämtlands län bedömt att det inte längre finns behov av något generellt eldningsförbud i länet. Bedömningen om att häva eldningsförbudet har gjorts utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster och Polismyndigheten Region Nord.

 

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund