Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-07-26

Eldningsförbud 26-30 juli

Länsstyrelsen Jämtlands län har utifrån väderläget och risken för skogsbrand beslutat att införa eldningsförbud 26-30 juli 2019.

  • Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Jämtlands län.
  • Enda undantaget är för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.
  • Förbudet gäller från och med fredag 26 juli klockan 12.00 till tisdag 30 juli klockan 12.00.

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Vanliga frågor och svar

Aktivitet

Tillåtet vid eldningsförbud

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård

Ja

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård

Ja

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård

Ja

Matlagning på friluftskök på stenhäll?

Ja

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjön?

Ja

Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?

Ja

Grillning/matlagning på låga på iordningsställda grillplatser så att risken för spridning är låg?

Ja

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs?

Nej

Använda elgrill ?

Ja

Tända en cigarett?

Ja men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen

Elda i vedspis/kamin?

Ja om den är sotad och

brandskyddskontrollerad

Elda i min badtunna?

Ja om den är placerad så att risken för spridning till vegetation är obefintlig

Får jag elda i min bastu?

Ja om den är sotad och

brandskyddskontrollerad

Använda fyrverkerier?

Nej

Utföra heta arbeten Yrkesmässigt, tex svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja men var aktsam omgivning och var

gnistor hamnar

Använda metallkap eller metallslip?

Ja men var aktsam omgivning och var

gnistor hamnar

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund