Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Säker på skoter

En skoter med förare kör över ett hopp i starkt motljus. Det är en dramatiskt bil med starka kontraster.

Säker på skoter

I takt med att snöskoter har blivit allt populärare har också antalet olyckor ökat. Varje år inträffar närmare 1500 snöskoterolyckor med ett besök på en akutmottagning som följd. De flesta skadade är män i åldern 20-39 år.

Vanliga olycksorsaker

Många olyckor beror på hög fart och att föraren har förlorat kontrollen över fordonet. De vanligaste olycksorsakerna är att:

 • Föraren har kört omkull genom att skotern skurit ner i snön.
 • Föraren har girat för tvärt och ramlat av.
 • Kollision med träd, stubbar, snö- och isvallar.

Säkra tips för en skön snöskotertur:

 • Åk inte ensam och lämna en färdplan med någon innan ni åker.
 • Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller 0,2 promille.
 • Anpassa farten, max 70 km/h, lokalt kan gränsen vara lägre.
 • Håll ordentligt avstånd mellan skotrarna om ni är flera.
 • Undvik att köra i mörker.
 • Följ lederna.

Väder och isar

 • Håll koll på vädret.
 • Undvik lavinfarliga platser, under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor.
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag, exempelvis vid tjockt snötäcke som isolerar isen samt vid uddar och in- och utlopp.  Följ "ruskade" leder över isen, men tänk på att isens bärighet kan förändras snabbt och det är ditt ansvar att ha koll.
 • Kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Säkerhetsutrustning

 • Håll koll på var du är med karta, kompass och eventuell GPS.
 • Skaffa information om området. Lokalbefolkningen kan ge värdefulla tips.
 • Ha på dig en CE-godkänd hjälm och varma kläder – tänk på kyleffekten.
 • Tag med telefon, isdubbar, extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade, lavinsond, sändare (transceiver), vindsäck, första förband m.m.
 • Låt en lång lina med flöte släpa efter snöskotern när du kör över is. Då går det lättare att bärga den om du kör igenom.

Tips på mer information

Fjällsäkerhetsrådet - Väder i fjällen

Snöskoterrådet - Skotervett och regler

Länsstyrelsen - Snöskotertrafik i Jämtlands län

Svenska Livräddningssällskapet - Säkerhet på is

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund