Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Brandingenjör

En man och kvinna från förbundets kontorspersonal ler i solskenet.

Hos Räddningstjänsten Jämtland arbetar brandingenjörer på förebyggandeavdelningen. Det innebär i första hand arbete med riskhantering, plan- och byggärenden, tillståndsgivning, tillsyner, sotningsärenden, remisser samt information och rådgivning. Dessutom arbetar ingenjörerna till viss del med både intern och extern utbildning. Ofta samarbetar brandingenjörerna med andra myndigheter och organisationer, vilket gör jobbet utåtriktat och varierat. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att arbeta i förbundets beredskapsorganisation och då främst som insatsledare. Insatsledaren fungera som räddningsledare vid större räddningsinsatser. Då har man det yttersta ansvaret vid en räddningsinsats, vilket innebär samordning av räddningsstyrkor, hantering av massmedia och samverkan med exempelvis polis och försäkringsbolag.

Utbildning 

Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola, LTH, och Luleå Tekniska Universitet, LTU. Utbildningen är 3,5 år. Efter examen kan man arbeta som brandingenjör på den privata marknaden.

För att ha behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst måste utbildningen kompletteras med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, RUB. Denna utbildning är 1 år och bedrivs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge i Skåne.

På Lunds Tekniska Högskola kan man även läsa Riskhantering, en avslutande utbildning om 2 år som ger en civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som läser de första 3 åren på brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kan då avsluta med denna utbildning och ta dubbel examen, Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund