Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2014-10-08

Primagaz återkallar gasolflaskor med allvarliga fel

tre stycken gasolflaskor

Primagaz har upptäckt problem med vissa gasolflaskor som köpts eller fyllts på sedan den 28 april 2014. Dessa flaskor ska omgående lämnas till inköpsstället.

Endast ett fåtal har i dagsläget lämnats in, och MSB ser allvarligt på de risker som återstående flaskor medför. Det rör sig om cirka 2 700 gasolflaskor som ännu inte återlämnats.

Kan bilda explosiv gasblandning

Felet innebär att ventilens smältsäkring kan börja läcka. Gasol är en brandfarlig gas som, när den läcker ut, kan bilda en explosiv gasblandning i luft. Detta är särskilt allvarligt om gasolen läcker inomhus, där den kan ansamlas och explodera med mycket allvarliga konsekvenser som följd.

Antänds lätt

En sådan gasblandning kan också lätt antändas, till exempel av statisk elektricitet, en strömbrytare eller annan elutrustning. I gasolen finns ett luktmedel som varnar om att gasol läckt ut. 
Om man upptäcker denna lukt, larma räddningstjänsten via 112. Lämna om möjligt dörrar och fönster öppna för att vädra ur gasolen.
Information om vilka flaskor det gäller på primagaz.se

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund