Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2016-12-29

Ny insatsresurs till räddningstjänsten i Åsarna

Åsarna blir den första kåren i förbundet som utrustas med en FIP-bil. FIP står för första insatsperson och är en allt vanligare nationell lösning som resulterar i snabba insatser med kvalificerad personal och utrustning.

Bilen är bland annat utrustad med CAFS och brandman i beredskap har bilen med sig under hela sin beredskapsvecka. Detta gör att vi snabbt kan ha en resurs på plats för att kunna genomföra den första insatsen i väntan på tillkommande styrkor.

Vi tror att en FIP-lösning även kan underlätta nyrekryteringen av RiB-personal. I dagsläget har vi stora svårigheter att få ny personal till våra deltidsstationer vilket till största delen beror på att man arbetar på annan ort än där stationen är belägen. Med en FIP-bil kommer man även att kunna eliminera detta problem då bilen hela tiden finns hos den som har beredskap.

Länk till intervju med räddningschef Lars Nyman


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund