Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2013-09-13

Ny föreskrift om brandfarlig vara

Gasflaskor

Den 1 oktober 2013 träder föreskriften Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) i kraft.

Föreskriften innehåller bestämmelser om i vilka fall det krävs tillstånd vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor och ersätter tidigare föreskifter. I den nya föreskriften har gränserna för när tillstånd krävts ändrats något.

Den som bedriver verksamhet som inte behövde tillstånd enligt de upphävda föreskrifterna, men som enligt de de nya föreskrifterna ska ha tillstånd ska ha ansökt om det senast den 1 oktober 2014.

Tillstånd meddelade enligt de äldre föreskrifterna gäller under den tid som står angiven i tillståndet.

Har du frågor angående hantering av brandfarlig vara eller om din hantering omfattas av tillståndsplikten är du varmt välkommen att höra av dig till räddningstjänsten!

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund