Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2013-12-06

Mångfaldskonferens för politiker 10-11 februari 2014

Två brandkvinnor i omklädningsrummet med utryckningsställ på stationen i Östersund.

Räddningstjänsten Jämtland arrangerar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap landets första mångfaldskonferens för politiker som styr över räddningstjänsten.

Vi bjuder in räddningstjänstpolitiker från Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna för att fördjupa sig i ämnet och tillsammans "Rädda räddningstjänsten!" - som konferensen kallas.

Många kommuner har svårt att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap och därmed problem att upprätthålla viktig samhällsservice. Rekryteringsunderlaget blir genast större om man aktivt vänder sig till kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Fem föreläsare bjuder på sin kunskap om jämställdhet och mångfald i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund