Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2015-02-05

Information till hushåll med eldstäder

Tjej som sotar kamin

Vi har fått kännedom om att det finns företag som lägger ut information till hushållen i vissa delar av Östersund. Företaget erbjuder bland annat sotning av eldstäder. Det är inte ett fritt val att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg.

Jämtlands räddningstjänstförbund har avtal med sotare (sotningsentreprenörer) i samtliga länets kommuner, utom Åre, som utför den lagstadgade sotningen och kontrollen som ska ske av eldstäder.

Både sotningen och brandskyddskontrollen är reglerade vad gäller frist (tidsintervall mellan varje tillfälle) och vilket pris som gäller för arbetet. Det går inte att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg.

Om du utan tillstånd anlitar någon annan än kommunens sotare för att sota din eldstad får du ändå bekosta den ordinarie sotningen enligt fristen för din eldstad.

Brandskyddskontrollen kan aldrig utföras av någon annan än förbundets anlitade sotare då dessa har delegation att utföra kontrollen och påtala risker eller brister som behöver åtgärdas.

Det innebär att även om du har tillstånd att sota själv eller tillstånd att låta annat företag sota, så kommer ändå kommunens sotare för att kontrollerar att din skorsten är säker ur brandskyddssynpunkt. 

Läs mer här

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund