Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2013-11-22

Förbundets ekonomi - kommentar till TV-inslag

En glad brandman står bakom en brandbil med förbundets logotyp på.

Jämtlands Räddningstjänstförbund har god ekonomi – tvärtemot vad som påstods i ett inslag i SVT:s Jämtlandsnytt den 20 november. Resultatet för 2013 pekar på plus och budgeten för 2014 är i balans.

Tidigare hög investeringsbudget

Räddningstjänstens bilar och annan utrustning är dyr men nödvändig. Av den anledningen har vi haft en hög investeringsbudget under ett par år. I år har vi vid vissa korta perioder haft för lite pengar i kassan till att betala fakturor för bland annat fordon och utrustning. Därför har vi varit tvungna att utnyttja förbundets checkkredit hos Östersunds kommuns koncernkonto. För att inte behöva ta onödigt lån har vi bett ägarkommunerna om löfte att tillfälligt utöka krediten.

Skjuter upp inköp

Vår investeringsbudget 2014 kommer att vara lägre än i år, vilket innebär att vi skjuter på vissa inköp av fordon och utrustning. Detta innebär inget akut problem eftersom förbundets utrustning i de allra flesta fall är av hög kvalitet. När ett fordonsinköp görs till en station flyttas alltid det utbytta fordonet till en annan station som behöver förnya sin utrustning. Nästa fordon flyttas till en tredje och fjärde station och så vidare. På så sätt får alla stationer bättre utrustning än man tidigare haft och allmänhetens säkerhet sätts aldrig på spel. 

Anders Edvinsson, (S) direktionsordförande
Lars Nyman, t.f förbundschef

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund