Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2016-03-16

Fakta rörande utveckling av Åsarnas brandstation

Jämtlands räddningstjänstförbund vill dementera nyheten om att brandstationen i Åsarna ska läggas ned. Tvärtom utvecklas kåren i Åsarna med en allt vanligare nationell lösning som resulterar i snabbare insatser med kvalificerad personal och utrustning.

Under de senaste tre åren har brandstationerna i Åsarna och Svenstavik agerat som en brandstation med ett gemensamt brandbefäl som har tillgång till en s.k. FIB-bil (Första Insats Befäl) med enklare släckutrustning. Befäl i beredskap har med sig bilen under hela sin beredskapsperiod och vid ett larm kör denne direkt till skadeplatsen. Övriga brandmän ansluter efter att kört till brandstationen, tagit på sig larmställ och kört iväg med brandbilen från brandstationen.

På initiativ från och i samtycke med brandbefäl och brandmän blir Åsarna första kår i Jämtland där även brandmän i beredskap utrustas med en egen insatsbil, FIP-bil (Första Insats Person), bilen utrustas med kvalificerad släckutrustning och brandman i beredskap har med sig denna bil hela tiden under sin beredskap. I Åsarna är det aldrig mer än två brandmän som har beredskap, om detta inträffar ryms båda i FIP-bilen.

Fördelarna med dessa båda lösningar (FIB/FIP) är att vi snabbt får ett brandbefäl och en-två brandmän på plats utan att förlora onödig tid på att transportera sig till ett garage för att byta kläder och köra iväg mot skadeplatsen. Det är viktigt att kunna genomföra den första insatsen tidigt då detta kan bryta brandförlopp och rädda liv vid hjärtstopp, trafik- eller drunkningsolyckor samt att tillkommande styrkor kan ta med sig rätt materiel för en effektiv räddningsinsats.

Förbundets förhoppning är även att denna åtgärd kan resultera i förbättrad rekrytering då en av de rekryteringshämmande delarna av brandmannayrket är den bundenhet till brandstationen som brandmannen och brandbefälet får under beredskap. Denne måste då befinna sig max 5 minuter från brandstationen. Med FIB- eller FIP-bil kan personalen röra sig friare inom kårens insatsområde vilket minskar bundenheten. Detta innebär rimligen att rekryteringen underlättas.

Mot denna bakgrund finns det inte längre något behov av ett brandbilsgarage i Åsarna, brandbilen och brandmännen finns kvar och kommer med denna lösning ges bättre förutsättningar att genomföra snabba insatser. Sammanfattningsvis ser förbundet detta som en naturlig utveckling i syfte att skapa bättre förutsättningar för snabbare insatser och förbättrad rekrytering som resulterar i fler räddade liv och minskade skador på egendom och miljö.

För mer information kontakta: Förbundschef Micael Lundmark 063-14 80 20 eller räddningschef Lars Nyman,
063-14 80 30


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund