Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2015-04-22

Elda säkert i majbrasan

Majbrasa på kvällen

Valborgsmässoafton innebär för många av oss att välkomna våren med en värmande majbrasa. Men vad får man egentligen elda och vad ska man tänka på?

Många vet att bildäck, olja och plast inte är vare sig lämpliga eller hälsosamma att elda i öppen brasa, men visste du att det enda man faktiskt får elda är ris och trä? Det betyder att man inte får bränna vare sig möbler, papper eller tyger. Löv, gräs och halm ska inte heller eldas eftersom dessa avger mycket rök som inte är bra att andas in. Kom också ihåg att inte elda virke som är tryckimpregnerat eftersom det ger giftig rök. Det är alltid den som arrangerar majbrasan som är ansvarig för vad som eldas i den.

Det man eldar ska vara så torrt som möjligt. Är det för fuktigt blir brasans temperatur för låg och då blir rökutvecklingen mycket kraftigare. När det ryker mycket är det ett tecken på att förbränningen är ofullständig, och då släpps kolväten och andra ohälsosamma ämnen ut i luften.

Om man har tänkt elda en rishög och den har legat länge på samma ställe rekommenderar Djurskyddet Sverige att man försäkrar sig om att inga smådjur, som exempelvis katter, kaniner, harar eller igelkottar, bosatt sig i högen innan man tänder på. Om man inte har möjlighet att flytta rishögen innan man tänder eld på den kan man försöka skaka på den eller föra oväsen som förhoppningsvis skrämmer bort eventuella djur.

Man får naturligtvis inte elda över huvud taget om det råder stor eller mycket stor brandrisk. Eldningsförbud meddelas i så fall genom massmedia, väderleksrapporter eller på kommunens hemsida. Man kan också gå in på www.msb.se/brandriskprognoser eller ringa Räddningstjänsten Jämtland på 063-14 80 00 för att få besked om det råder eldningsförbud.

Räddningstjänsten önskar alla en glad valborg!

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund