Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2015-05-25

Brand OctoWood Kälarne

Uppdatering 2015-05-25 kl. 09:00

Räddningstjänsten har kl. 08:20 avslutat insatsen på OctoWood och överlämnat bevakningsansvaret till företaget.

Uppdatering 2015-05-25 kl. 07:50

Räddningstjänsten har funnits kvar på brandplatsen hela natten. Släckningsarbetet har gått bra och nu pågår eftersläckning. Räddningstjänsten har kvar tre man ur styrkan från Kälarne på platsen.

Uppdatering kl. 23.15

Räddningstjänsten bedömer nu att branden är under kontroll. Släckningsarbetet kommer dock att fortgå hela natten.

I och med att branden har minskat i omfattning är också rökutvecklingen mycket mindre omfattande och räddningstjänsten bedömer därmed att röken inte längre är ett hot för allmänheten. Den tidigare uppmaningen om att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation gäller därmed inte längre.

Nedanstående bilder är tagna av räddningstjänsten ca 22:30 samt 23:00.

Uppdatering kl. 21.00

Läget är i stor sett det samma som kl. 18:35.

De i allmänheten som berörs av röken uppmanas fortfarande hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation på grund av röken som kommer från branden.

Räddningstjänsten har ännu inte branden under kontroll. Branden är som tidigare koncentrerade till kreosottankarna. Branden bekämpas primärt med skum som påförs via höjdfordon.

Bedömningen om att branden inte kommer att vara släckt förrän natten mot måndag kvarstår. För närvarande har räddningstjänsten 32 man på plats som bekämpar branden.

Nedanstående bild är tagen av räddningstjänsten ca 20:30.

Uppdatering kl. 18:35

Uppmaningen till allmänheten att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation på grund av röken som kommer från branden gäller fortfarande.

Räddningstjänsten har ännu inte branden under kontroll. Dock har branden koncentreras till de kreosottankar som finns i byggnaden där branden startade. Risken för spridning till omkringliggande byggnader och det så kallade saltverket bedöms vara undanröjda.

Bedömningen om att branden inte kommer att vara släckt förrän natten mot måndag kvarstår. För närvarande har räddningstjänsten 32 man på plats som bekämpar branden.

Nedanstående bilder är tagna av räddningstjänsten ca kl. 18:20.

Uppdatering kl. 15:35

Uppmaningen till allmänheten att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation på grund av röken som kommer från branden gäller fortfarande.

Räddningstjänsten har ännu inte branden under kontroll. Kreosotverket där branden startade är totalförstört. Inriktningen för närvarande är att hindra brandspridning till det närliggande saltverket. För närvarande är bedömningen att det kommer ta ytterligare 10 timmar innan branden är släckt.

Bilderna nedan är tagna av Räddningstjänsten.

Information 13:50

Det brinner på OctoWood i Kälarne. På grund av röken som branden genererar uppmanar räddningstjänsten allmänheten att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Larmet kom in till räddningstjänsten kl. 09:57 som ett automatiskt brandlarm. När räddningstjänsten från Kälarne kom till platsen konstaterades att det var en full utvecklad brand i en av byggnaderna på området. Byggnaden i fråga rymmer kreosotverk, verkstadslokal och saltverk. Branden har startat i den del av byggnaden som rymmer kreosotverket och sedan spridit sig vidare till andra delar av byggnaden.

Räddningstjänsten arbetar för närvarande med att försöka komma åt och dämpa branden och förhindra att den sprider sig till ytterligare delar av byggnaden. Räddningstjänsten har ca 25 man från fyra olika kårer på plats för att bekämpa branden.


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund